Folkmängden i Stöde 1700-2000 / O.N.

Olle Nords anteckningar

                          Folkmängden i Stöde socken 1700-2000

Vid 1770-talets början bodde det ca. 830 pesoner i Stöde. Historisk vet man att man då levde på jordbruk,jakt och fiske. Genom socknen flyter Ljunga älv, som innan den blev reglerad säkerligen var en givande näringskälla. Här hämtade man bl.a. laxen som vandrade upp i älven. I de stora skogarna fanns vilt för jakt till mat occh för att hämta skinn till salu på marknader.

                                   Befolkningskurvan

Enligt befolkningskurvan under 160 år (1700-1860) ökade befolkningen med 1000 personer, eller med ca. 60 personer per år. Omkring mitten av 1800-talet stiger antalet stödebor kraftigt  fram till 1920-talet. Vad ligger i denna ökning?
Flera faktorer kan ha inverkat, Vid mitten av 1800-talet började man att utbilda barnmorskor,en i varje socken. Överlevnaden av de nyfödda ökade. Vid samma tid började skogsbolagen i regionen att komma igång med sina avverkningar ganska kraftigt
Behov av timmer till fabrikerna vid kusten, även längs Ljungan, lockade säkerligen många timmerhuggre till skogsbyarna runt omkring Stöde kyrkby.
Dessa blev kvar i bygden, gifte sig och satte många barn till världen Och, när befolkningen ökade steg behovet av service inom flera sektorer. Affärer öppnades i byarna, byggenskap ökade, liksom behovet av hantverkare o.s.v.

                                Den manliga befolkningen

Den manliga befolkningen hade på sitt sätt deltidsarbete åretom. Timmerhuggning på vintern och körning av timret med hästar ned till vattendrag, flottning i många vattendrag på våren, slåtter och skördearbeten över sommaren samt kolved- och kastvedhuggning på hösten fram till jul. Efter jul/nyår blev det timmer/massavedhuggning igen.
Kvinnorna skötte djuren och barnen medan maken ofta tillbringade veckan i någon enkel skogskoja långt från hemmet.

                        Befolkningstalet börjar mattas

 Vid sekelskiftet 1900 mattades den 50-åriga befolkningsökningen. 1925 fanns det  5 634 invånare i socknen. Sedan låg man stilla i ca. 20 år på ca. 5500.

                           Men så händer det något

År 1940 började antalet medborgare dala ,utan att komma på plus något år framöver.Det kan finnas flera orsaker till denna snabba utveckling. Skogsavverkningarna ändra karaktär, först kom motorsågen som sedan till stor del ersattes av skördare/skotare. En man utförde då många mans arbete med en maskin. Flottningen lades 1968 och timmer och massaved åkte tåg eller lastbil ned till kusten i stället för som tidigare ha tagit vattenvägen dit. Även jorbruket ändrade karaktär. Höet torkades på marken och rullades ihop till balar. Med traktor och en man.
Säden hämtadas upp av "vandrande" tröskverk.
Det kan finnas flera orsaker till denna stora förändring. Kvinnorna börjar söka sig arbete på annan ort. De utbildar sig inom kontor,sjukvård,läraryrket o.s.v. De flyttar ut...

                                   Kom in på Posten,SJ,Tele

Den forne skogs-och jordbruksarbetare måste flytta för att få arbete. Många kom på Posten,SJ och Televerket. Många stannde  i regionen pch tog anställning vid massaindutrin och sågverken. Man tog hustru och barn och flyttade dit jobben fanns. En bidrgande orsak var att nu började kvinnorna (hustrun och döttrarna) ställa krav på arbeten som inte fanns i glesbygden

Man får hoppas att befolkningskurvan vänder uppåt snart igen.

Dessa sista rader var Olle Nords tankar när han skrev dessa rader i början av 2000-talet( Olle Nord var kommunalkamrer i Stöde kommun när vi 1974 införlivades i Sundvalls kommun.
 Tyvärr ser jag i dag, 2012,  inte att hans önskan ska komma att uppfyllas.
Bernth-Ivar Henriksson
2011-12-24


 2020-01-01

Jag hade fel, tack för det. Dom senaste 5 åren har folkmängden ökat igen, många stödebor har återvänt till "hembygden". Dessutom har många utrikes- födda hittat till kommundelen. Det bådar gott för framtiden. Om jag får följa pånyttfödelsen det vet jag inte- fyller  87 i september. Åldern  brukar ta ut sin rätt, som den lärde lär ha sagt


Senaste kommentarer

19.03 | 14:48

Hästen hette Rempojken och köptes av min pappa som knappt 2-åring.
Rempojken var inte inkörd, men det fixade pappa bra'!

20.12 | 09:34

Bernth-Ivar, maken och jag önskar dig en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

10.12 | 14:24

Trevliga bilder och jag också (som min bror) känner igen folk. Trevlig att se en bild på Garvare Ekström då vi har köpt hans ställe och firar jul och sommar där

09.12 | 12:36

Hela labbloken är trevlig att ta del av. Mycket återstår för mig att se. En del av personerna kommer jag ihåg o har träffat. Framförallt under uppväxten.